SERVEIS OT

Integració, gestió i manteniment de sistemes OT

Actualment, la majoria de les indústries conviuen amb diferents nivells de tecnologies OT, on les diferències ve marcades per la incompatibilitat entre els equips més actuals i els antics que vénen preparats amb un alt nivell d’automatització. Aquesta diferència dificulta una estandardització del nivell de tecnologia i una automatització a nivell general de la planta.

Per això, les indústries fan esforços per combatre l’obsolescència tecnològica a què s’enfronten els seus equips més antics. Si bé l’equip en si no ha superat el seu cicle de vida, el sistema de control i els components electrònics deixen de ser mantinguts i proveïts pels fabricants, obligant les indústries a dur a terme un “upgrade” dels sistemes de control, que de vegades es planifiquen tard i ocasionen una parada perllongada de l’equip per manca de recanvis de components electrònics.

Des de Pyxis t’ajudem a realitzar aquest “upgrade” per poder assolir els estàndards tecnològics podent “connectar” els dos entorns, IT i OT, dins de les normes de seguretat basades en ISO27001 i ANSI/ISA-62443 i així optimitzar els processos amb la més seguretat possible per als dos entorns.

SERVICIOS IT

INFRAESTRUCTURES

CYBERSEGURETAT

XARXES

INFRAESTRUCTURAS